OPROEP KANDIDAATSTELLING GMR

Aan de medewerkers en ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:

 

Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. Dit jaar is de datum voor de GMR-verkiezingen vastgesteld op 15 april aanstaande. Op 1 mei 2019 worden de nieuwe GMR-leden voor komend schooljaar benoemd en bekend gemaakt. Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste medewerkers en ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen geïnteresseerden op zich vóór 31 maart a.s. kandidaat te stellen voor de GMR.

 

Voor meer informatie kijk onder het kopje Voor ouders - Documentatie - Informatie - Oproep kandidaatstelling GMR