Pascalle van den Heuvel

Orthopedagoog bij Expertise Netwerk Eenbes

pascalle.vandenheuvel AT eenbes DOT nl

Mijn naam is Pascalle van den Heuvel en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Expertise Netwerk Eenbes (EN). Van daaruit ben ik verbonden aan de scholen uit Heeze en Mierlo 

 

Het Expertise Netwerk Eenbes is verbonden aan alle Eenbes basisscholen. Het EN beoogt passend onderwijs in het basisonderwijs in brede zin te ondersteunen en is gericht op hulp voor de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur en het team.   

 

Als orthopedagoog kan ik ondersteuning bieden bij de schoolse ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan de cognitieve ontwikkeling, didactiek, gedrag in de klas en een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan middels handelingsgerichte diagnostiek (onderzoek), observatie en/of leerlingbesprekingen. Daarnaast neem ik deel aan de Zorg-Advies-Team overleggen (ZAT). De aanvraag voor hulp of ondersteuning verloopt altijd via de directeur en/of ib-er 

 

Wilt u meer weten over het Expertise Netwerk? Kijk dan op:  

Naar overzicht