In beeld

Gedurende het schooljaar worden er bij diverse activiteiten door leerkrachten en ouders foto’s en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen op onze website, Facebook pagina, in de schoolgids en kalender geplaatst worden. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van onze school.


Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnamen gemaakt worden in het kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u ook dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van Merlebos. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u alles kunt aangeven.

 

Met ingang van schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van de basisschoolapp. Hier kunnen alleen ouders en leerkrachten van onze school op inloggen. Foto's van schoolactiviteiten zullen vooral in de schoolapp komen.