Naar school bij basisschool Merlebos

Basisschool Merlebos biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar in wijk de Nieuwe Hoeven in Heeze. Onze school is onderdeel van Educatief centrum De Nieuwe Hoeven. In ons educatief centrum werken we samen met Norlandia kinderopvang, OBS De Trumakkers, Logopedie 4 me en Zit met pit!

In de Merleboom wonen uil, kloek en merel. Zij vertegenwoordigen de leerkracht, de ouder en het kind die, allemaal op hun eigen manier, belangrijk zijn voor elkaar. Samen vormen ze een gelijkwaardige, stevige driehoek in de boom.

Kenmerkend zijn onze open deuren. Ze staan symbool voor openheid, voor vertrouwen in elkaar en verbinding. Deze verbinding voelen we met leerlingen, onze ‘merels’, maar ook met ouders en elkaar.

De wortels van de Merleboom vormen de basis van ons onderwijs. Daarbij staan vertrouwen, rust en respect centraal. Dat vertrouwen zie je terug in onze omgang met leerlingen en hun groei naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.