De ondersteuning voor jullie kinderen

Elk kind dat extra onderwijsondersteuning nodig heeft, kan erop rekenen dat wij bieden wat in ons vermogen ligt. Dat doen we zo veel mogelijk in de eigen klas. We zorgen voor een goede afstemming tussen de intern begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners.

Passend onderwijs

We vinden het belangrijk om je kind op onze school passend onderwijs te bieden. Binnen onze school zijn de intern begeleiders (IB’ers) het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen.  

Onze intern begeleiders hebben een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten; zij overleggen regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-ers kunnen de ondersteuningsbehoefte in de groep helpen signaleren en leerkrachten begeleiden bij het opzetten van de juiste hulp. 

Sommige kinderen hebben extra onderwijsondersteuning nodig, dan kan je erop rekenen dat wij bieden wat in ons vermogen ligt. Samen met jullie als ouders, de leerkrachten en eventuele externe partijen gaan we op zoek naar de meest passende ondersteuning.  

Samen op weg naar een mooie toekomst!