Zo ziet ons onderwijs eruit

Vertrouwen, rust en respect vormen de basis van ons onderwijs. Dat vertrouwen zie je terug in onze omgang met leerlingen en hun groei naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Rust ervaar je niet alleen in het lokaal, maar ook in de gangen en in het hart van de school. Leerlingen werken samen, ondersteuners begeleiden een-op-een en er hangt een sfeer van leren… met plezier! Ook respect is een kernwoord bij basisschool Merlebos: we spreken elkaar aan op regels, die we samen opgesteld hebben. Iedereen weet dus waar hij aan toe is. Bij ons kan elk kind groeien!

Kindgerichte ondersteuning in een rijke leeromgeving

Bij de Merlebos weten we dat ieder kind zijn eigen ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Dat geven we op allerlei manieren vorm. We beginnen de dag met een frisse start: in de onderbouw liggen werkjes klaar, waarmee onze jongste leerlingen in tafelgroepjes aan de slag gaan. Dit werkmoment biedt leerkrachten de gelegenheid extra aandacht te geven aan die leerlingen die zijn binnengekomen met zorgen, verdriet of frustratie. In de bovenbouw starten leerlingen de dag aan de hand van een instructie op het bord. Ook hier grijpen leerkrachten het moment aan om, daar waar wenselijk, leerlingen op weg te helpen. Er zijn leerkrachtondersteuners aanwezig die dagelijks kleine groepjes leerlingen begeleiden die dit nodig hebben. Zij bevinden zich op een eigen, rustige plek in de school. De Merlebos biedt kindgerichte, individuele zorg, waarbij veel gedifferentieerd wordt. Zo werken alle leerlingen op een voor hen passend niveau; naar eigen kunnen, in eigen tempo.

Doelen stellen om te groeien

We willen dat onze leerlingen zelfstandig en zelfredzaam onze school verlaten. Daar beginnen we mee in groep 1: wat het kind zelf kan, doet het zelf en dat wat het kind kan, ontdekt het zelf! Fouten maken mag, want daar leer je van. We geven leerlingen verantwoordelijkheid op het eigen niveau en dagen ze uit zelf oplossingen te zoeken als ze iets niet weten. In hogere leerjaren vragen we leerlingen eigen doelen te formuleren: waar wil jij aan werken, de komende tijd? En hoe maak je je doelen waar?

Ook de sociaal-emotionele groei van de leerling heeft een plek in onze school. We trainen de weerbaarheid van onze leerlingen aan de hand van lesmethodes, maar stellen ook gezamenlijk regels op, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Samen leren: jong en oud

‘Samen’ is kenmerkend voor onze school en krijgt vorm in onze groepsoverstijgende werkvormen en activiteiten. Zo fungeren bovenbouwleerlingen als tutor voor jongere leerlingen uit groep 1 tot en met 4 die ze begeleiden bij het leren lezen. Er zijn projecten waarbij leerlingen uit verschillende groepen deelnemen aan workshops naar interesse en de Merlebos organiseert kunst- en cultuuractiviteiten, waarbij telkens weer leerlingen groepsoverstijgend met elkaar in contact komen. Ook op het plein bekommeren jong en oud zich om elkaar. Leerlingen spelen, leren en groeien samen.

Samenwerking met ouders

De uil, kloek en merel uit ons logo vertegenwoordigen de leerkracht, de ouder en het kind die, allemaal op hun eigen manier, belangrijk zijn voor elkaar. Samen vormen ze een gelijkwaardige, stevige driehoek in de boom. De leerkrachten van de Merlebos hebben zicht op de groei en ontwikkeling van het kind in de klas: ze kijken, luisteren en signaleren. Ze zien hoe het opdrachten maakt, hoe het omgaat met anderen en hoe weerbaar het is. Ze sturen bij en blijven in gesprek met kind en ouders. Ouders, op hun beurt, voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en bij alles wat er in en rond school gebeurt. Ze weten dat ze welkom zijn in de Merlebos; het is een warme, toegankelijke dorpsschool.