Rabo Clubsupport

De oudervereniging heeft zich ook dit jaar ingeschreven op de Rabo Clubsupport om extra inkomsten te genereren. 

Leden van de Rabobank krijgen stembiljetten thuis om te kiezen waar ze aan willen doneren.

 

Uit eerdere opbrengsten zijn boeken voor de schooolbibliotheek aangeschaft en is er ondersteund in de voorzieningen voor de speelplaats. Dit hadden we zonder deze campagne niet kunnen doen!