Onze school

Als school leveren wij een belangrijke bijdrage aan de brede ontwikkeling van uw kind. Wij helpen kinderen opgroeien tot sociale, respectvolle burgers die het beste uit zichzelf weten te halen.

Thuis voelen

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Wij hechten daarom veel waarde aan een warm pedagogisch klimaat. Met alle ruimte voor wederzijds respect, veiligheid en een goede omgang met elkaar.

Uitdaging op eigen niveau

Ons onderwijs daagt iedere leerling uit te komen tot de beste resultaten. Ieder op zijn eigen niveau; we houden rekening met verschillen in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Wij verwachten hierbij een actieve betrokkenheid van de kinderen. Bij ons vindt u een leeromgeving die wordt gekenmerkt door structuur en duidelijkheid. Voor creativiteit en de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van uw kind hebben we alle aandacht.

Samenwerking met ouders

U kent uw kind het beste. Daarom zoeken wij actief de samenwerking met ouders.