Missie en visie

Onze school heeft de ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan:

  • de brede ontwikkeling van de kinderen
  • de vorming van sociale, respectvolle burgers die het beste uit zichzelf weten te halen

Onze kernwaarden

In het schooljaar 2013-2014 hebben we ons – in samenspraak met ouders en leerlingen – gebogen over onze kernwaarden en ons logo. Wij zijn: professioneel, betrokken, in dialoog, ambitieus en in beweging.

Professioneel.

De leerlingen vormen voor ons het middelpunt van de school. Wij stemmen af op hun verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Onze leerkrachten verstaan hun vak en komen afspraken na. Iedereen wordt onbevooroordeeld benaderd en de visie van de school is zichtbaar in de dagelijkse praktijk.

Betrokken.

Leerlingen worden actief betrokken bij hun ontwikkeling. Lessen zijn betekenisvol door aan te sluiten bij hun leefwereld. We organiseren regelmatig groepsoverstijgende activiteiten. Ouders zijn bij ons welkom op school.

In dialoog.

In gesprek met leerlingen, ouders en collega’s stemmen we het onderwijs af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Ouders krijgen goede informatie over de ontwikkeling van hun kind. Samen met onze partners optimaliseren we de doorgaande lijn.

Ambitieus.

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van sociale, zelfkritische en respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten. We hebben hierbij hoge, reële verwachtingen. Talenten van ouders en leerkrachten worden ingezet in het onderwijsaanbod. De doorgaande lijn in school is zichtbaar.

In beweging.

Leerlingen zijn actief betrokken bij hun leerproces en leerkrachten verwerken de actualiteit in het leerstofaanbod. We werken met moderne methodes en leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.