Ons onderwijs

Voelt uw kind zich thuis bij ons? Dan begint het leren.

 

Ons onderwijs daagt uw kind uit op zijn eigen niveau; we houden rekening met verschillen in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Dat doen we in dialoog met uw kind, met u en met collega's.

 

Leerlingen zijn actief betrokken bij hun leerproces. We laten de lessen aansluiten bij hun leefwereld én we verwerken de actualiteit in het leerstofaanbod. Uw kind wordt uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken. Dat doen we onder andere met moderne methodes. 

Basisvaardigheden (lezen, taal, schrijven, rekenen)

Kleuters leren spelenderwijs. In deze groepen doet uw kind voorbereidende oefeningen. Voor taalactiviteiten maken we gebruik van de methode Schatkist, voor rekenen van Alles Telt en voor schrijven van Schrijfdans. Voor een goede ontwikkeling van uw kleuter is de interactie tussen school en thuis erg belangrijk.

 

In groep 3 beginnen we met het aanvankelijk lees- en taalonderwijs (Veilig Leren Lezen). Vanaf groep 4 starten we met onderwijs in technisch en begrijpend lezen (Estafette en Tekstverwerken).

 

In groep 3 en 4 voeren we de komende jaren Pennenstreken in. In de jaren daarna volgen groep 5 t/m 8. In groep 7 en 8 maakt uw kind kennis met Engels (methode The Team).

 

Rekenproblemen bieden we aan, in – voor kinderen – herkenbare situaties. Op die manier leren ze optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook leren ze werken met tabellen & grafieken en maken ze kennis met het metrieke stelsel. We werken met de methode Alles Telt.

Zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde)

De kinderen leren Nederland, Europa en de werelddelen kennen. Ze verkennen de geschiedenis van ons land. Bij het vak natuurkunde maken ze kennis met de planten- en dierenwereld, het eigen lichaam en de niet-levende natuur. We gebruiken de methoden Argus Clou (aardrijkskunde), Tijdzaken (geschiedenis) en Natuurzaken (natuurkunde).

Sociale redzaamheid (waaronder verkeer)

Bij het verkeersonderwijs ligt de nadruk op een goede verkeersmentaliteit. We gebruiken de methode KlaarOver. Groep 8 neemt deel aan het landelijk verkeersexamen. Het Brabants Verkeersveiligheids Label staat garant voor een verkeersveilige school met goed verkeersonderwijs.


Leefstijl is een methode die kinderen bewust maakt van hun eigen gedrag en die hen leert zichzelf en anderen te waarderen. Samenwerking met u is hierbij erg belangrijk. Samenleven en participeren in de samenleving zijn belangrijke doelen bij burgerschapsvorming. Wij besteden hier aandacht aan bij Leefstijl, geschiedenis en staatsinrichting, diverse projecten (Alcohol en Drugs, Nederlandse Spoorwegen, IVN) en cultuureducatie.

Expressie en lichamelijke opvoeding

We ontwikkelen de creativiteit van de kinderen: ze maken kennis met verschillende materialen en technieken.

Tijdens de lessen techniek leren ze al doende een oplossing te vinden voor technische problemen. In de gymlessen wordt de motoriek verder ontwikkeld. We laten uw kind ervaren hoe het fijn is om sportief bezig te zijn.

Godsdienst

De kinderen maken kennis met bijbelverhalen en de katholieke traditie. In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode Trefwoord.