Kwaliteit

De kwaliteit van onderwijs staat op de Merlebos centraal. Hierbij zijn wij echter wel van mening dat kwaliteit uit meer bestaat dan meetbare resultaten. Het welbevinden van kinderen, hun sociale vaardigheden en creatieve expressie dragen bij aan de ontwikkeling tot verantwoordelijke, zelfbewuste, kritische burgers. Lastiger meetbaar in concrete resultaten, maar naar onze mening wel een wezenlijk onderdeel binnen de kwaliteit van onderwijs.