Kinderopvang

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Tijdens de middagpauze kan uw kind op school overblijven. Het
overblijven wordt verzorgd door Kids Talent. Voor meer
informatie: www.kidstalent.nl en flyer TSO Merlebos


Buitenschoolse Opvang (BSO)

Voor en na school kunt u gebruik maken van de diensten van Norlandia. Zij zijn onze partner in het Educatief Centrum en zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als onze school. Voor meer informatie:
www.norlandia.nl