Klachtenprocedure

Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen met u aan de oplossing. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directeur.

Klachtenregeling

Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.   

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersonen –Annerie Bouwmans en Jos van Vlierden –  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

Externe vertrouwenspersonen

Irma van Hezewijk, mob.nr. 06-5464 7212; e-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Marijke Creemers, mob.nr. 06-2053 7095; e-mail: marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl