Ouderraad

 

Welkom bij de Oudervereniging van Merlebos!

Wanneer uw kind is ingeschreven als leerling op Basisschool Merlebos kunt u lid worden van deze vereniging.

 

De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door ouders die lid zijn van de Ouderraad (OR). In samenwerking met school organiseert, begeleidt en ondersteunt de OR activiteiten die tijdens schooltijd plaatsvinden.

 

Activiteiten

Samen met het team, organiseert de OR onder meer de volgende activiteiten:

o Feestdag (groepen 1-6);

o Merlemert (eens in de 2 jaar);

o Jubileumuitstapje (eens in de 5 jaar)

o Sinterklaas;

o Kerst;

o Carnaval;

o Sport- en Speldag.

 

Elk van deze activiteiten is ondergebracht bij een commissie en de commissieleden regelen, in overleg met school, alles rondom deze activiteit. De invulling van de dag, de versnaperingen, inhuur van professionals, huur van locaties en uiteraard, daar waar nodig, extra ouderhulp. Bij alles moet uiteraard rekening gehouden worden met het vooraf vastgestelde budget.

 

Buiten deze grotere activiteiten ondersteunt de OR onze school ook bij bijzondere gelegenheden. Voorbeelden zijn:

o Mede organiseren informatieavond aan het begin van het schooljaar;

o Hulp bij schoolfotograaf;

o Ondersteunen tijdens open dag;

o Deelnemen aan informatiesessie voor nieuwe ouders tijdens “uitwisselingsochtend”.

 Klassenouders

Een aantal leden van de OR is ook klassenouder. Zij ondersteunen de leerkracht specifiek voor een groep. Bijvoorbeeld het regelen van vervoer en begeleiden van groepjes tijdens IVN-wandelingen. Wanneer er voor een groep geen klassenouder vanuit de OR is, dan vraagt de OR een ouder die geen lid is van de OR deze rol te vervullen. Uiteraard is er voor hen een vast aanspreekpunt waar ze met hun vragen terecht kunnen.

 

De OR is een vereniging met een eigen bestuur. Het bestuur voor schooljaar 20/21 is als volgt;

o Penningmeester Susan Schalkwijk

o Secretaris Nancy Veldman

o Voorzitter Linsey Snoeijen / Margriet Henning

 

Als OR zijn wij verplicht eenmaal per jaar inzage te geven in de boekhouding en verantwoording af te leggen over de inkomsten en uitgaven. Dat doet de OR tijdens de Jaarvergadering. Alle ouders zijn daarbij van harte welkom. In het nieuwe schooljaar ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

 Hulpouders

Wilt u meer weten over de ouderraad? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een email naar merlebos.ouderraad AT gmail DOT com.