Ouderbijdrage

 

De activiteiten die de OR organiseert worden gefinancierd met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u daarover een brief. We zijn dus afhankelijk van deze inkomsten. Zonder uw bijdrage heeft de OR minder geld te besteden voor de activiteiten. Met deze bijdrage financieren we onder andere het volgende:

o Feestdagen groepen 1-6;

o Sinterklaasfeest;

o Jubileum-schoolreis (eens in de 5 jaar);

o Kerst;

o Carnaval;

o Sport- en speldag;

o Bijdrage aan schoolkamp groep 7;

o Bijdrage aan musical en stunt groep 8;

o Bijdrage aan de schoolshirts;

o Verjaardag attentie voor het personeel van Merlebos.

 

Om de activiteiten te bekostigen, vraagt de OR een ouderbijdrage van €21,50 per kind per schooljaar. De kosten van het schoolkamp zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage. Deze kosten worden door de leerlingen van groep 7 apart aan school betaald. Ook de kosten voor de musical van groep 8 zijn niet opgenomen in de ouderbijdrage en worden apart door de leerlingen van groep 8 betaald.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.