Ouderbijdrage

Om de activiteiten te bekostigen, vraagt de OR een ouderbijdrage van €20,- per kind per schooljaar. De kosten van het schoolkamp zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage. Deze kosten worden door de leerlingen van groep 7 apart aan school betaald. Ook de kosten voor de musical van groep 8 zijn niet opgenomen in de ouderbijdrage en worden apart door de leerlingen van groep 8 betaald.

 

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.